Iš Lietuvos Respublikos, kiti.
INFORMACIJA.
Pagrindiniai spręstini projekto uždaviniai:
1. Išanalizuoti
 valstybės valdymo ir savivaldos plėtros metodologines ir metodines prielaidas perėjimo iš esamos nedarnios sistemos į demokratinės visuomenės santykių sistemą globalizacijos sąlygomis. Tuo tikslu būtina susisteminti ES šalių, JAV ir kitų valstybių pažangų patyrimą ir suformuoti labiausiai priimtiną Lietuvai demokratijos ir raidos harmonizavimo modelį.
2. Išanalizuoti LR valdymo ir savivaldos plėtrą po Nepriklausomybės atkūrimo ir įvertinti jos harmonizavimo galimybes. Tuo tikslu būtina
įvertinti LR Konstitucijos kokybės ir struktūros adekvatumą; valstybės valdymo ir savivaldos struktūrą, jos funkcijas ir jų įgyvendinimo demokratinių mechanizmų adekvatumą; verslo savivaldos ir valstybės valdymo sąveikos adekvatumą; demokratijos mechanizmų harmonizavimo galimybes.
3. Suformuoti LR ekonomikos ilgalaikės kokybinės plėtros strategijos kūrimo ir įgyvendinimo sistemą, apimančią teisinius, organizacinius ir finansinius jos įgyvendinimo mechanizmus; parengti objektyviomis raidos tendencijomis grįstą optimalų valstybės valdymo ir savivaldos modelį, jo funkcijas, struktūrą ir savireguliacinius mechanizmus valstybės ir visuomenės darniai raidai užtikrinti bendroje Lietuvos ir ES erdvėje.
4. Parengti valstybės ir visuomenės darnios raidos projektą ir būtinas Konstitucijos pataisas jam įgyvendinti.
   Projektas privalo atitikti socialinių problemų mokslo tiriamojo darbo tyrimų ir sprendimų logiką, o teoriniai teiginiai ir siūlomi modeliai turi
būti pagrįsti atliktų reprezentatyvinių empyrinių tyrimų rezultatais.
Rengėjai privalo pateikti tyrimo medžiagą nustatyta forma; Projekto (panaudojant rašytines, audio, video, kompiuterijos ir kitas šiuolaikines priemones) rengimo, pateikimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo sąlygos bus numatytos sutartyje-užsakyme.
Projekto struktūrą sudaro įvadas, metodologinė, metodinė, tiriamoji, projektinė dalys, išvados, siūlymai su Projekto pavienių etapų įgyvendinimo terminais LR ir visuomenės darniai raidai užtikrinti realiomis demokratinės savivaldos sąlygomis.
    Informacija skiriama Lietuvos Respublikos Visuomenei ir Lietuvos Respublikos aukščiausioms administravimo institucijoms: Vyriausybei, Seimui ir Prezidentui.

Pagarbiai,
Fondo direktorius,

prof. habil. dr. Antanas Makštutis
2019-07-22 d., Vilnius