1. LIETUVOS RESPUBLIKOS IR VISUOMENĖS DARNIOS RAIDOS PROJEKTAS
KARTU SU KONSTITUCIJOS PATAISOMIS.
    1.1. Projekto pradžia – 2021  ir  Projekto pabaiga – 2022.
    1.2. Projekto Nr. 1 biudžetas – 1 500 000 EUR.
    1.2. Projekto rengėjai – Lietuvos mokslininkų grupė.