1. Kokia Fondo paskirtis ir uždaviniai?2. Ar Fondo veiklą riboja laikas?

1. Fondo paskirtis – suburti mokslinikų grupę, kuri parengtų valstybės ir visuomenės darnios raidos projektą kartu su Konstitucija, pasirašyti su mokslininkų grupe projekto rengimo darbo sutartį, suderinti ir patvirtinti darbų sąmatą, priimti parengtą projektą, atlikti ekspertizę pasikvietus Lietuvos ar užsienio ekspertus, projektą priimti pagal aktą, apmokėti už atliktus darbus pinigų sumą, pateikti projektą įgyvendinimui ir koordinuoti jo įgyvendinimą.
2. Fondo veikla pagal įstatus laike yra neribota ir veiklą numatoma plėtoti.