1. Dr. Ireneusz MAJ
  2. Mgr. Vaidotas MATUTIS
  3. Mgr. Audronė MAKŠTUTIENĖ
  4. Mgr. Loreta RIŠKUTĖ

IŠVADOS:
1. Įsteigti 
Valstybės ir Visuomenės darnios raidos fondą, kuris sukauptų reikalingus finansinius išteklius Projektui finansuoti.
2. Pavesti Valstybės ir Visuomenės darnios raidos fondui kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybės institucijas dėl Projekto finansavimo.
3. Pavesti 
Valstybės ir Visuomenės darnios raidos fondui pasirašyti sutartį su Lietuvos mokslininkų grupe Projektui rengti, patvirtinti darbų sąmatą ir kalendorinį grafiką.
4. Pavesti Valstybės ir Visuomenės darnios raidos fondui koordinuoti Projekto rengimo kryptis ir struktūrą.
5. Pavesti Valstybės ir Visuomenės darnios raidos fondui organizuoti Projekto tarptautinę ekspertizę ir vertinimą (kartu pasikviečiant ekspertus iš Lenkijos, Vokietijos, Estijos ar Olandijos).
6. Pavesti Valstybės ir Visuomenės darnios raidos fondui tvirtinti Projekto priėmimo aktą ir apmokėti Projekto rengimo išlaidas pagal patvirtintą sąmatą.
7. Valstybės ir Visuomenės darnios raidos projektą pateikti Valstybės institucijoms įgyvendinti nustatyta tvarka tarp Lietuvos mokslininkų grupės, Fondo ir Valstybės aukščiausios grandies institucijų (LR Vyriausybės, Seimo ir Prezidento).
Informacija skiriama Lietuvos Respublikos Visuomenei ir Lietuvos Respublikos aukščiausioms administravimo institucijoms: Vyriausybei, Seimui ir Prezidentui.

Pagarbiai,
Fondo direktorius,                              prof. habil. dr. Antanas Makštutis
2019-07-22 d., Vilnius