FONDO PAJAMOS: 1. 2019-01-01 d.  ir   IŠLAIDOS: 1. Fondo steigimo. 

Projektas Nr. 1Išlaidų sąmata sudaro: 1 500 000 EUR.