Direktorius: Profesorius Antanas MAKŠTUTIS

Tel: +370 656 09202

E-paštas: antanas.makstutis@gmail.com
Antanas Makštutis – profesorius, habilituotas daktaras (Socialiniai mokslai: Vadyba ir administravimas, 03 S), inžinierius mechanikas (technologas).
Gimęs 1946 balandžio 21 d., Pietų Lietuvoje:
Sūkuriai – Balbieriškis.
Darbinė veikla: 53 metai; iš jų 31 metai – mokslinė ir pedagoginė.
Monografijos:
1. Makštutis A. (1981). Mechanizacijos efektyvumas statybos-remonto darbuose (rusų kalba).– Leningradas: Stroiizdat.
2. Makštutis A. (1990). Veiklos efektyvumo ribos: teorija ir praktika. – Vilnius: Mokslas.
3. Makštutis A. (1990). Kolektyvo savivalda ir jo veiklos efektyvumas. – Vilnius: LIMTI.
4. Makštutis A. (1991). Ūkio reformos kryptys. – Vilnius: Lietuvos informacijos institutas.
5. Makštutis A. (1999). Veiklos vadyba: teorija ir praktika. – Vilnius: LR ŠMM Leidybos centras.
6. Makštutis A. (2001). Strateginio valdymo principai. – Klaipėda: KU Leidykla.
7. A. S. Makštutis, V. S. Kotliar, I. J. Mai, A. V. Aliaev. Menedžmentas ir globalizacija XXI amžiuje (rusų kalba).– Maskva: Kanon, 2006.
8. Indriūnas A. V., Makštutis A. Viešosios vadybos strategija Lietuvoje. Penktoji konstitucija. – Vilnius: Firidas, 2008.
9. Makštutis A. (2010). Šiuolaikinė vadyba. – Vilnius: LKA
10. A. Makštutis, D. Prakapienė, G. Dudzrvičiūtė, B. Melnikas, (2016). Plėtros optimizavimas. – Vilnius: LKA
11. Makštutis A. (2016). Strateginis valdymas. – Vilnius
Mokomosios knygos:
1. Makštutis A. (2005). Visuotinės kokybės vadyba globalizacijos sąlygomis. – Vilnius: LKA
2. Makštutis A. (2006). Strateginis planavimas globalizacijos sąlygomis. – Vilnius: LKA
3. Makštutis A. (2011). Derybų teorija. – Vilnius: LKA
Straipsniai – publikuota per 222 įvairiose mokslo publikacijose Lietuvoje ir kitose šalyse.
Mokslinių tyrimų sritis: Valstybės ir visuomenės darnios raidos tyrimai.